Доклади и документации

Накъде вървят Западните Балкани?

На 8 септември в София със състоя дискусия на тема „Накъде вървят Западните Балкани?“. Лектори бяха Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕС в София, проф. Златко Сабич от университета в Любляна, Словения, както и българските политолози Младен Младенов и Симеон Попов.

След встъпителни думи от страна на Огнян Златев проф. Сабич и Младен Младенов представиха подробно книга за външната политика на постюгославските страни. Проф. Сабич говори общо за бивша Югославия, докато Младенов се концентрира върху Сърбия, Косово и Македония. Симеон Попов изнесе доклад за отношенията на България към Западните Балкани. Лекторите бяха единодушни, че в региона има все още много проблеми и конфликтен потенциал, но перспективата за европейска интеграция дава възможност те да се овладеят. В този смисъл средносрочната интеграция на региона в ЕС е безалтернативна.

Проявата беше принос към разбирането на един много важен за България регион, понеже никъде другаде в Европа пропастта между взаимната зависимост между съседни страни, от една страна, и липсващо сътрудничество и разбирателство, от друга, не е така голяма, както на Балканския полуостров. Не на последно място дискусията даде възможност за установяване на контакти между учени, политици и други заинтересовани групи от региона, при което възникнаха и идеи за трайно сътрудничество, например със Софийския форум за сигурност. Проявата има отглас както в страната, така и в чужбина. Наред с посланици, представители на правителството и НПО един от гостите-сътрудник на външно министерство на Косово по собствени думи беше пристигнал специално в София за конференцията.

предоставена от

Бюро София

за тази серия

Фондация "Конрад Аденауер:" и нейните образователни организации, центрове за обучение и чуждестранни представителства предлагат няколко хиляди събития на различни теми всяка година. Актуална информация за избрани конференции, събития, симпозиуми и т.н. можете да намерите изключително на адрес www.kas.de. Тук освен обобщена информация ще откриете и допълнителни материали като изображения, текстове на речи, видеоклипове и аудиозаписи.

информация за поръчка

erscheinungsort

Bulgarien Bulgarien