Sabina Wölkner

Direktorica Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Kontakt

sabina.woelkner@kas.de +32 2 66931-77 +32 2 66931-62

Publikationen

Themen & Projekte