Tomislav Delinić

Ředitel zastoupení v České republice a Slovenské republice

Kontakt

tomislav.delinic@kas.de +420731276696

Standorte

Abteilung

publikace