Odborná konference

Evropa 2030 - ambice, vize a realita

Mezinárodní vědecká konference v Českých Budějovicích

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích pořádá ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung již pojedenácté mezinárodní vědeckou konferenci „Udržitelný rozvoj XI“.

Aktueller Hinweis

Sämtliche öffentlichen Präsenzveranstaltungen finden aufgrund der aktuellen Situation bis Ende Mai nicht statt oder werden wenn möglich in digitalen Formaten umgesetzt.
zobrazit detail

Podrobnosti

Stejně jako v předchozích letech nabízí i letošní konference s názvem „Evropa 2030 - ambice, vize a realita“ diskusní platformu pro odborníky, kteří se zabývají aktuálními evropskými otázkami. Cílem je představit význam Agendy 2030 pro budoucnost Evropy. Zvláštní zřetel bude kladen na inovační strategie, digitalizaci a infrastrukturu, elektromobilitu, životní prostředí a CO2 neutralitu. Pozornost však bude věnována taktéž problematice financování vědy a výzkumu. Konference začne společným plenárním zasedáním, poté bude jednání pokračovat v několika samostatných odborných sekcích.

Sdílet

do kalendáře

místo

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2,
370 01 České Budějovice
Česká republika
kontakt

Lenka Režová

Lenka Ryjackova

Projektová manažerka / Vědecká pracovnice

lenka.rezova@kas.de