Příspěvky k akcím

Erbrecht in Oberägypten

Das Erbrecht steht in Ägypten immer häufiger in der Kritik. Besonders Frauen wird das ihnen gesetzlich zugesicherte Erbrecht in der Praxis oftmals nicht zuerkannt. Die KAS Ägypten veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem Development Program for Women and Children (DPWC) in Assiut ein Seminar, das die Hintergründe dieser Problematik diskutierte und über rechtliche Grundlagen aufklärte. Ziel dieser Veranstaltung war es, Reformvorschläge zu erarbeiten und Handlungsbedarf aufzuzeigen.

o této sérii

Nadace Konrada Adenauera, její vzdělávací workshopy, vzdělávací centra a zahraniční kanceláře nabízejí ročně několik tisíc akcí na různá témata. O vybraných konferencích, akcích, sympóziích atd. informujeme aktuálně a exkluzivně pro vás na www.kas.de. Zde naleznete kromě obsahového souhrnu i další materiály jako jsou obrázky, texty přednášek, video nebo audiosestřihy.

informace o objednání

erscheinungsort

Ägypten Ägypten