Stipendia

Stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu

Bitte klicken Sie hier, um die Inhalte anzuzeigen.
Oder passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen unter Datenschutz an.

Uzávěrka pro přijetí žádostí je 15. února 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung podporuje stipendii a doprovodným studijním programem nejen studenty žijící v Německu, ale i nadané české studenty a absolventy. Vybraní kandidáti jsou nadací během jejich pobytu v Německu individuálně a finančně podporováni. Prostřednictvím doprovodného studijního a seminárního programu mají možnost rozvíjet své odborné kompetence a schopnost vykonávat zodpovědně úkoly ve státě a společnosti. Proto jsou při výběru kandidátů zohledňovány i společenská angažovanost a charakterové schopnosti, které jsou stejně důležité jako odborné výsledky.

Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje stipendia pro magisterské a doktorské studium a pro výzkumné pobyty v minimální délce 3 semestrů na univerzitách a vysokých školách v Německu.

Hledáme společensko-politicky angažované studenty a absolventy všech oborů(1), kterým není více než 30 let a dorozumí se německy minimálně na úrovni B2 evropského referenčního rámce. Dále jsou požadovány výborné studijní výsledky a pozitivní vztah k demokracii, pluralismu a lidským právům.

Kromě finanční podpory nabízíme našim stipendistům také   

 • zapojení do mezinárodní sítě stipendistů a absolventů stipendijních programů od nadace Konrad-Adenauer-Stiftung, která čítá přes 14.000 osob,
 • doprovodný seminární program a možnost organizovat vlastní semináře a akce,
 • individuální podporu při studiu a plánovaní budoucí kariéry ze strany referentů pro podporu zahraničních studentů a docentů na univerzitách a vysokých školách.

Vaše kompletní žádosti o udělení stipendia se všemi dokumenty zasílejte na e-mailovou adresu info.prag@kas.de do 15. února 2020.

 

Podklady pro žádost o udělení stipendia

 

Stipendium pro magisterské studium

K žádosti o udělení stipendia pro magisterské studium je nutné přiložit následující dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný formulář (ke stažení v pravém sloupci),
 • motivační dopis se zdůvodněním žádosti (max. 1,5 stránky),
 • strukturovaný životopis v německém jazyce,
 • kopie vysokoškolského diplomu (pokud je již k dispozici), přehled absolvovaných kurzů s jejich známkami a také německý překlad těchto dokumentů(2),
 • doporučení vysokoškolského pedagoga o odborné kvalifikaci uchazeče o stipendium,
 • doporučení o osobních kvalitách uchazeče o stipendium (toto doporučení nesmí být vystaveno stejnou osobou jako předešlé doporučení),
 • potvrzení o dobrovolné činnosti,
 • potvrzení o znalostech německého jazyka,
 • pasová fotografie novějšího data.

 

Stipendium pro doktorské studium

K žádosti o stipendium pro doktorské studium je kromě výše zmíněných dokumentů nutné přiložit ještě následující podklady:

 • podrobné zdůvodnění záměru dizertační práce (nástin výzkumné otázky, údaje k plánovanému metodickému postupu, pracovní a časový plán) v německém nebo anglickém jazyce,
 • doporučení vysokoškolského pedagoga, který zhodnotí záměr dizertační práce, vědeckou kvalifikaci uchazeče o stipendium a jeho osobní vztah k tématu (pokud máte již potvrzení o přijetí na příslušnou vysokou školu či univerzitu, musí toto doporučení být napsáno vedoucí/m diplomové práce),
 • doporučení dalšího vysokoškolského pedagoga, který zhodnotí odbornou a vědeckou kvalifikaci žadatele (při žádosti o stipendium pro doktorské studium není potřeba překládat doporučení o osobních kvalitách uchazeče),
 • potvrzení fakulty, případně katedry o přijetí k doktorskému studiu (pokud je již k dispozici).

 

(1) Podporováni jsou studenti všech oborů vysokých škol a univerzit. Tato stipendia nepodporují získání druhého magisterského titulu, získání druhého doktorského titulu a další vzdělávání v medicínských oborech.

(2) Dokumenty v anglickém jazyce nemusejí být překládány. V případě udělení stipendia musejí být vysokoškolský diplom a přehled absolvovaných kurzů úředně ověřeny. Originály a jejich překlad zůstávají žadateli.

Sdílet

kontakt

Marcel Ladka

Marcel Ladka bild

Projektový manažer / Vědecký pracovník

marcel.ladka@kas.de +420777602551