Příspěvky k akcím

„Dát lidem perspektivu“

Evropské fórum s Pavlem Bělobrádek, místopředsedou vlády České republiky o České republice v migrační krizi

„Sousedé, partneři a přátelé“, to jsou Německo a Česká republika, řekl Hans-Gert Pöttering, předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Těmito slovy přivítal Pavla Bělobrádka, místopředsedu vlády České republiky na Evropském fóru, které se konalo 28. dubna 2016 v Akademii Konrad-Adenauer-Stiftung v Berlíně. Česko-německá spolupráce se za posledních 25 let vyvinula v silné a stabilní partnerství. To je zvláště patrné v dobách častých krizí.

Pavel Bělobrádek je přítel jasných slov. To dokázal i během své návštěvy akademie Konrad-Adenauer-Stiftung v Berlíně, kde hovořil o složitém tématu „přistěhovalectví-migrace-azyl“, které nemá jednoduché řešení. Jako přesvědčený demokrat výslovně poukázal na to, že populisté nabízejí pouze povrchní odpovědi a nemají opravdová řešení.

„My jsme Brusel“

Bělobrádek varuje před každou formou populismu a nacionalismu. Svoji zemi vidí jako pevnou součást Evropy. U tématu euroskeptismu Bělobrádek zdůraznil: „My jsme Brusel, my jsme nedílnou součástí Evropské unie, neboť tam máme své ministry a poslance.“ Bělobrádek vidí potřebu toto lidem více objasňovat. „Brusel není vždy vinen, jsou to často země samotné, které zbytečně přísně transponují nařízení EU do národního práva, ačkoliv to vůbec není nutné.“

České pochybnosti nad kvótami

Otázky, které Bělobrádek vznášel, ukazují na mnohé problémy: „Jak chcete uprchlíky rozdělovat, podle jakých kritérií? A jak pak chcete ty lidi v zemích udržet?“ Kvóty nefungují, zdůraznil Bělobrádek. Dokonce, i kdyby uprchlíci dle rozdělovacího klíče do České republiky museli, pravděpodobně by zde nechtěli zůstat: „Ti lidé chtějí do Německa a odchází hned po příjezdu k nám dále“, uvedl Bělobrádek. Problém je motivovat lidi, aby v přidělených zemích zůstávali. Na to ale neexistuje žádné řešení.

Solidární chování

Kvůli odporu proti kvótám bylo České republice vyčteno, že se nechová solidárně. To místopředseda vlády razantně odmítl: „Česká republika přijala uprchlíky ještě před diskuzí o přerozdělovacích kvótách. Posíláme finanční pomoc a investice například do Jordánska. Také jsme jako jedni z prvních zaplatili náš podíl na třech miliardách eur pro Turecko.“

„Musíme dát lidem perspektivu zůstat v jejich vlasti“

Solidarita nerovná se pro Bělobrádka přerozdělení uprchlíků: „Je potřeba chránit společnou evropskou vnější hranici a musíme bojovat s příčinami uprchlictví a znovu budovat zničená města.“ Přitom je důležité, že sama vojenská pomoc všechny problémy nemůže vyřešit: „Budování civilní společnosti je daleko důležitější.“ Proto navrhuje vynaložit více evropských peněz na pomoc mimo hranice EU. Dále navrhuje uzavření dohod o přijímání uprchlíků s dalšími zeměmi Afriky, i přestože to bude obtížné, protože ne všechny státy o to mají zájem. Zaměření se na příčiny globálních uprchlických a migračních vln má pro Bělobrádka přednost: „Musíme dát lidem perspektivu zůstat v jejich vlasti.“

Sdílet