Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Po úvodních slovech Martina Kastlera, předsedy Ackermann-Gemeinde, Petra Křížka, místopředsedy Sdružení Ackermann-Gemeinde, Tomáše Jelínka, ředitele Česko-německého fondu budoucnosti, a Matthiase Barnera, ředitele zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze, promluvil Norbert Lammert k více než 200 hostům, mezi nimiž byl i bývalý ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg a velvyslanec SRN v Praze Dr. Christoph Israng.

Bývalý předseda Spolkového sněmu a dlouholetý poslanec Norbert Lammert ve své řeči zdůraznil, že o oprávněném neklidu mnoha lidí v souvislosti s aktuální situací Evropě je nutné mluvit. Nicméně budoucí role Evropy a její vnímání vzbuzují mezi občany rozdílná očekávání.

Evropskou unii označil Lammert jako institucionální odpověď na výzvy 21. století. Bylo by skutečně velkým nedorozuměním, aby zapojení do evropského integračního procesu bylo chápáno jako ztráta národní suverenity. Neboť tento proces jednak dosáhl „navždy trvajícího mírového uspořádání v Evropě“, které neexistovalo na evropském kontinentu několik staletí. A zadruhé je Evropská unie jedinou odpovědí na ztrátu národní suverenity, s kterou se jednotlivé státy potýkají v rámci procesu globalizace. V globalizovaném a digitalizovaném světě jsou národní hranice irelevantní a národní státy už nejsou pány svých vlastních záležitostí. Pouze společně a dělením suverenity můžeme mít vliv na globalizační proces a v jednotě se postarat, aby si společné představy, hodnoty a principy udržely i nadále svoji platnost. Žádný evropský stát toho nedosáhne sám.

V následné diskuzi zodpověděl Norbert Lammert otázky publika. Moderace se ujala redaktorka České televize Hana Scharffová.

Sdílet

kontaktní osoba

Matthias Barner

Matthias  Barner bild

Leiter des Auslandsbüros Vereinigtes Königreich und Irland

matthias.barner@kas.de +44 20 783441 19