Příspěvky k akcím

Zástupci stran ELS z ČR na návštěvě v Německu

Sametová revoluce vzbudila u mnoha českých občanů velká očekávání, která se vyplnila pouze částečně. Zejména relativně vysoká míra korupce a neefektivní veřejná správa způsobila ve společnosti frustraci, která u některých vyvolává až pochybnosti o demokracii a tradičních demokratických stranách.

Nespokojení voliči hledají nové alternativy, které nacházejí zejména v nových populistických hnutích. Křesťanské strany v ČR musí těmto nově vzniklým populistickým hnutím konkurovat a hledat nové způsoby, jak získat důvěru voličů.

Zástupci z členských stran Evropské lidové strany se vydali na návštěvu do Německa a zajímali se o strategie, nástroje a procesy modernizace CDU. Dále se účastníci seznámili s konceptem strategického plánování politické práce a politického obsahu.

Skupina byla doprovázena vedoucím zastoupení KAS v České republice a Slovenské republice, panem doktorem Wernerem Böhlerem.

Sdílet