Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl
V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

U příležitosti tohoto výročí se 21. června 2018 uskutečnila v Praze konference na téma "Nové přístupy v občanském vzdělávání v České republice", kterou organizoval Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, CEVRO a TOPAZ za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung a Wilfried Martens Centre for European Studies.

Cílem konference byla výměna různých pohledů podobu občanského vzdělávání a aktuálním vývoji v oblasti občanského vzdělávání v České republice. Na konferenci byla mimo jiné představena nová publikace „Kompetence pro odpovědné občanství“. Tuto publikaci vypracovali didaktici z Katedry občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Publikace přináší reflexi zprostředkovávání kompetencí občanského vzdělávání v českých vzdělávacích plánech a představuje rakouský oborový kompetenční model. Tento model experti upravili na potřeby českých škol. Publikace vychází z toho, že je možné se inspirovat zahraniční praxí, ale není možné ji slepě přejímat. Proto je potřeba zohlednit určitá specifika země, která vycházejí z jejího demokratického vývoje a ústavních hodnot.

Více informací o publikaci naleznete zde.

Samotnou publikaci si můžete stáhnout zde.

Sdílet

kontakt

Matthias Barner

Matthias  Barner bild

Leiter des Auslandsbüros Vereinigtes Königreich und Irland

matthias.barner@kas.de +44 20 783441 19