Příspěvky k akcím

Semináře týdeníku Respekt a KAS k dalšímu vzdělávání českých regionálních novinářů

Patnáct novinářů z Kutné Hory, Berouna a Mladé Boleslavi se setkalo v rámci cyklu seminářů dalšího vzdělávání regionálních novinářů 28. června 2010 v Pra-ze - Uhříněvsi. Dva zkušení odborníci z redakce předního českého týdeníku „Re-spekt“ Martin Uhlíř a Petr Třešňák se podělili s regionálními novináři o své profe-sionální zkušenosti. Úspěšné pořízení rozhovoru stejně tak jako reportáže bylo ústředním tématem semináře

Na příkladu nejrůznějších článků se účastníci naučili, jaké formální náležitosti by měl rozhovor mít proto, aby byl zajímavější pro čtenáře. K dalším úkolům během semináře patřilo také napsání krátkého úvodu k reportáži a jeho následné před-stavení ve skupině. Při skupinové práci a související výměně názorů účastníci semináře společně překonali vzniklé problémy a našli možná řešení.

Oba lektoři byli s průběhem semináře velmi spokojeni. Na semináři se potvrdilo, že práce ve skupině se zkušenými redaktory pomůže účastníkům uvědomit si své slabé stránky a potom je i překonat.

Tento druh seminářů se konal také v Plzni a dalších českých městech.

Alena Nová, jedna z účastníků, potom soudí: „Redaktoři z celých západních Čech se setkali, aby interaktivně pracovali a sbírali nové nápady. Všem přineslo velký užitek, že se semináře zúčastnili.“

Konrad-Adenauer-Stiftung pomáhá společně s předním českým týdeníkem „Respekt“ při vzdělávání novinářů v České republice. Tisk je označován za sedmou velmoc, která je stěžejní pro každou demokratickou společnost. Proto je další vzdělávání regionálních novinářů důležitým úkolem Konrad-Adenauer-Stiftung. Zejména jejich články mohou vnést hodnoty demokracie a pluralismu do regionů České republiky.

Sdílet