Příspěvky k akcím

Solidarita v rodině a společnosti – Výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde

Solidarita je s ohledem na současný politický a sociální vývoj vysoce aktuálním tématem v České republice i v Německu. Solidarita existuje na různých úrovních - v rodině a ve společnosti. Jakou roli hraje rodina jako nejmenší buňka lidské společnosti, a jak důležitá je pro etickou budoucnost společnosti?

Těmito a dalšími otázkami se zabývala konferenci "Solidarita v rodině a ve společnosti" pořádaná Sdružením Ackermann-Gemeinde, která se konala od 26. do 28. února 2016 v Praze. Bohatý program letošní konference byl zaměřen na pojetí solidarity z různých perspektiv - filosofické, sociologické i teologické. Konference byla zahájena slavnostními slovy od Dr. theol. Petra Křížka, místopředsedy Sdružení Ackermann-Gemeinde, a od Matthiase Dörra, národního ředitele Ackermann-Gemeinde. Mezi hlavní řečníky konference patřili Dr. Eike Bohlken, přednášející na Univerzitě v Tübingenu, Ing. Libor Prudký a doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., oba z Univerzity Karlovy v Praze a PhDr. Josef Zeman, bývalý ředitel Centra pro rodinu v Brně.

Další den si mohli účastníci konference vybrat mezi několika programy. Na výběr byla prohlídka města pod vedením lidí bez domova, nebo přednáška o uprchlické práci v České republice. Všechny programy sloužily jako příklady, jak každý může vykonávat a podporovat solidaritu vůči bližnímu.

Kromě tematických programových bodů, událost poskytla platformu pro zajímavé česko-německé setkání. Tak se konala například společná mše a také bylo v sobotu večer uděleno čestné předsednictví SAG paní Heleně Faberové.

Sdílet

Bilder Jahreskonferenz Sdružení Ackermann Bilder Jahreskonferenz Sdružení Ackermann
Bilder Jahreskonferenz Sdružení Ackermann Bilder Jahreskonferenz Sdružení Ackermann