Příspěvky k akcím

XII. Štiřínské rozhovory o hospodářské a finanční krizi znamenaly velký úspěch

Konference XII. Štiřínské rozhovory, mající letos téma "Česká republika a Německo - aktuální vývoj evropského hospodářství", se setkala i díky její velké aktuálnosti s živým zájmem.

Minulé úterý se znovu setkali přední akademici a podnikatelé u příležitosti Štiřínských rozhovorů, které se konaly mezitím již podvanácté pod záštitou Konrad-Adenauer-Stiftung a Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Na akci bylo přítomno celkem 120 účastníků, mezi kterými se nacházeli také prominentní zástupci z politiky, jako například člen Parlamentu Jan Kasal nebo předseda Výboru pro evropské záležitosti v Senátu Luděk Sefzig.

V rámci Krušovických rozhovorů si mohli účastníci již v minulých letech vyměňovat poznatky a otázky k hospodářské a finanční krizi. 12. Rozhovory, konané tentokrát ve Štiříně, se věnovaly tématu aktuálních postupů pod názvem "Česká republika a Německo - aktuální vývoj evropského hospodářství" a pokusily se ukázat na politice a hospodářství konrétní doporučující kroky. Konference se proto setkala s velkým zájmem českých médií, takže zde byla vedle Hospodářských novin zastoupena i Česká televize se svou zpravodajskou stanicí ČT 24. Také Radio Praha informovalo ve středu o této akci.

Evropské hospodářství - to téma nebylo asi nikdy tak aktuální jako dnes. Dostatečný důvod pro setkání nabídl současný vývoj, jako např. diskuze o silnější regulaci finančních trhů nebo Evropskou unií schválený řecký "záchranný balíček". V zahajovací řeči letošních Štiřínských rozhovorů proto apeloval Dr. Hubert Gehring, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung Praha, na to, že "my Evropané" bychom měli "spolu jednat s důvěrou a čestně", protože důvěra a čestnost jsou konec konců esenciální předpoklady pro nyní tak vehementně vyžadovanou solidaritu. To, jakou brizanci mělo zvolené téma, se ukázalo v dalším průběhu konference v řadě výjimečných přednášek, stejně tak jako ve třech tématických blocích, které zvaly k diskuzi. Po zahájení a úvodních přednáškách šlo nejdříve o otázku, jestli a co se politika a hospodářství naučily z aktuální finanční krize. Řečníci hodnotili jak balíček na podporu konjunktury a krizový management, tak hospodářskou situaci středoevropských zemí před, v a po krizi. V další části konference se hovořilo o nutnosti regulací finančního sektoru, což bankovní a hospodářští experti doplnili krátkými prezentacemi. Předtím než MUDr. Jaroslav Zvěřina ukončil akci svým tradičním závěrečným projevem, byly v posledním tematickém bloku diskutovány poutavé aktuální otázky. Šlo o hrozící rozpočtové deficity v Řecku a dalších členských státech EU a možné přístupy k záchraně hospodářství. Jak si lze ze současné krize odnést správná poučení pro budoucnost? A jakou pozici přitom zaujmou Německo a Česká republika? Tyto stěžejní otázky vedly také mimo stanovený prostor řečníků k živému dialogu mezi všemi účastníky. Večer, při slavnostní recepci, mohly být navíc v neformální atmosféře vedeny rozhovory a navazovány kontakty.

Konference na Zámku Štiřín u Prahy byla simultánně tlumočena do němčiny a do češtiny, takže hosté mohli sledovat všechny příspěvky bez jazykové bariéry.

Sdílet