Einzeltitel

"УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДҮҮЛЭЛТ: ШАЛТГААН, ҮР ДАГАВАР, СУРГАМЖ"

ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН ЭМХЭТГЭЛ

Монгол Улс хүн төрөлхтний үнэт зүйлийн эрхэм дээд илэрхийлэл болсон хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн ардчилсан тогтолцоонд хөлтавиад даруй 27 жил болжээ.

Олон ургальч үзэл, тэгш эрх, хууль,

шударга ёс, ил тод байдал, хүний эрх, эрх чөлөөний үнэ цэнэ,

ямар нандин байдгийг монголчууд улам бүр мэдэрч, иргэнийхээ

хувиар улс төрийн оролцоо, сонголт шийдвэрт төдийгүй нийгэм,

төрийн үйл ажиллагаа, өдөр тутмын үйл хэрэг, амьдрал ахуйдаа хандах

хандлагадаа тусган төлөвшүүлэхээр хичээж, хэрэгжүүлж байгаа

нь өнөөдрийн мэдээллийн эрин зуунд амьдарч байгаа бидэнд илт

мэдрэгдэж, харагдаж байгаа билээ. мэдээж, бид огт бартаа саадгүй цэх

шулуун замаар замнасангүй. алдаа, оноо, сургамжтай басхүү хатуу

сорилт шалгууртай түүхэн жилүүдийг үджээ.

Конрад-Аденауэр-Сангаас санхүүжүүлэн, Цагаатгах Ажлыг Удирдан Зохион байгуулах Улсын Комиссоос эрхлэн гаргасан "Улс төрийн хэлмэгдүүлэлт: Шалтгаан, үр дагавар, сургамж" номыг толилуулж байна.