Einzeltitel

Economic Analytica

Эдийн засгийн сэтгүүл

Монгол Улсын өмнө тулгамдаад буй эдийн засгийн асуудлуудад дүн шинжилгээ хийж, судалгааны ажлуудыг хүргэх замаар нийгэм, олон нийтэд эдийн засгийн шинжлэх ухаан, боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд энэхүү сэтгүүлийн зорилго оршиж байгаа юм.Хамгийн анхны дугаараараа төсөв болон төсвийн бодлогын асуудлуудыг хөндсөн.

Сэтгүүлгийн эхний хэсэгт Монгол Улсын 21 дэх Ерөнхий сайд, эдийн засагч Р.Амаржаргалын 2012 онд төсөв, төсвийн бодлого гэж юу вэ, улсын төсөв хэрхэн бүрдэж, Засгийн газар хэрхэн боловсруулж, УИХ-аар батлуулдаг вэ, улсын төсвөөс тухайн улсын ерөнхий эдийн засгийн чиг хандлага, улс төрийн нөхцөл байдлыг хэрхэн тодорхойлж болох вэ зэрэг асуултуудад иргэд, олон нийтэд ойлгомжтойгоор хялбаршуулсан хэлбэрээр хүргэж байсан ярилцлагыг шинэчлэн хүргэж байгаа юм.