Asset-Herausgeber

Einzeltitel

Przegląd Europa-Azja

Najważniejsze zagadnienia w rtelacjach Unii Europejskiej z krajami azjatyckimi.

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Centrum Stosunków Międzynarodowych wydaje „Przegląd Europa-Azja”, który przybliżyć ma najważniejsze wydarzenia i procesy zachodzące w stosunkach gospodraczych i politycznych między Europą a Azją. Od lutego do grudnia 2021 r. publikowane są artykuły naświetlające wybrane zagadnienia uzupełnione infografikami oraz wypowiedziami ekspertów.

Asset-Herausgeber

Link do publikacji on-line „Przegląd Europa-Azja”.

 

 

Linki do wybranych artykułów problemowych:

 

Relacje Europa – Azja. Bilans czasu pandemii.

„Pandemia ukazała nowe wymiary relacji europejsko-azjatyckich. Europa zorientowała się jak bardzo jest uzależniona od azjatyckich dostawców lekarstw i sprzętu medycznego oraz że doskwiera jej brak kompetencji UE w tym obszarze. Wśród najważniejszych wniosków jest wzrost znaczenia zdrowia jako sektora strategicznego, trend w stronę skracania łańcuchów dostaw i rosnący dystans polityczny do Chin, przy jednoczesnym wymuszaniu mocniejszej pozycji na chińskim rynku oraz wzmacnianiu sojuszy z azjatyckimi sojusznikami Zachodu.”

 

Birma. Koniec eksperymentów.

„Zamach stanu w Birmie przerwał 10 lat eksperymentu demokratycznego i powróciły rządy generałów. Armia zawsze miała w tym kraju silną pozycję a w ostatnich dekadach udało się jej stworzyć tam własne „imperium gospodarcze”. Pucz miał je ochronić przed rozmontowaniem, był także konsekwencją osobistych ambicji politycznych wojskowych liderów.

Najprawdopodobniej dyktatura armii utrwali się na lata kosztem brutalnych pacyfikacji protestów i restrykcji wobec opozycji. Naciski czynników zewnętrznych będą ostrożne, bo żadne państwo nie chce się bezpośrednio wtrącać w ten konflikt. Rola wspólnoty międzynarodowej, w tym Europy i USA ogranicza się do deklaracji i punktowych sankcji. Bardziej aktywną rolę mogą odegrać natomiast Chiny.”

Asset-Herausgeber

Kontakt

Dr. Piotr Womela

Piotr Womela bild

Projektkoordinator

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber