Einzeltitel

Społeczna gospodarka rynkowa w dobie globalizacji

Publikacja pod redakcją Jana Szomburga zawierająca wystąpienia prelegentów konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce w ramach obywatelskiego projektu na rzecz modernizacji Polski „Polskie Forum Obywatelskie”

Temat społecznej gospodarki rynkowej i globalizacji został podjęty przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce z zamiarem otwarcia dyskusji w kontekście polskich uwarunkowań rozwojowych oraz wyzwań stojących przed Europą. W czasach szybkiego wzrostu idea modelu społeczno-gospodarczego opartego na wolności gospodarowania i solidarności była powszechnie akceptowana. Nowe wyzwania, które stoją przed Europą, coraz częściej dostrzegane i podzielane z polskiej perspektywy, skłaniają do stawiania pytań o zasady tak rozumianego ładu gospodarczego i społecznego. Pytań, czy ten model zmieniać, w jaki sposób go modyfikować, czy można i należy odwrócić tendencję w zakresie wzrastających nierówności dochodowych, czy Europa będzie zmierzała do szerszej koordynacji zabezpieczenia społecznego i docelowej harmonizacji? Jak szybko można wprowadzać zmiany w polityce społecznej, dostosowując ja do zmieniających się warunków, nie burząc jednocześnie osiągniętego wcześniej ładu?

Te i podobne pytania stawialiśmy sobie oraz zaproszonym panelistom i uczestnikom seminarium „Społeczna gospodarka rynkowa - jak pogodzić wyzwania gospodarcze i społeczne?”, które zostało zorganizowane w listopadzie 2007 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie przez Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Wszystkie głosy panelistów oraz dyskutantów, m.in. Michała Boniego (polityka społecznego, doradcy premiera), Macieja Duszczyka (ekonomisty, wicedyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW oraz pracownika UKIE), Łukasza Harde (ekonomisty, adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, współpracownika Instytutu Sobieskicgo oraz UKIE), Aleksandry Wiktorow (eksperta IBnGR), zostały zamieszczone w niniejszej publikacji. Poprzedzono je wystąpieniami wprowadzającymi Stephana Raabego, dyrektora Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, oraz Krzysztofa Rybińskiego, wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.