Asset-Herausgeber

Einzeltitel

Wymiar Wschodni Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej

Publikacja wydana w ramach projektu „Wymiar Wschodni Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej” przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Asset-Herausgeber

Kraje członkowskie Unii Europejskiej poszukują odpowiedzi na wiele podstawowych pytań, które określą jej przyszłość jako całości. Problemy te nie wynikają tylko z rozpoznania konieczności i ambicji integracyjnych w UE, poszerzonej do dwudziestu pięciu (a od 1 stycznia 2007r. do dwudziestu siedmiu) państw. Dotyczą także warunków, w jakich UE jako całość i poszczególne państwa członkowskie stworzą zewnętrzne możliwości dalszego rozwoju w świecie pełnym poważnych zagrożeń, charakteryzującym się radykalnymi przemianami i zagrożonym brakiem stabilności.

Mowa jest o stabilności, bezpieczeństwie i rozwoju bezpośrednich sąsiadów UE. Z jednej strony chodzi o region Bliskiego Wschodu, co cieszy się szczególnym zainteresowaniem Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch i Grecji. Z drugiej strony sąsiadów na wschodzie: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, także Gruzji i innych państw regionu Morza Czarnego i Zakaukazia.

Unia Europejska zamierza intensywnie angażować sąsiadujące z nią kraje, tworząc sieć współpracy i współzależności, które powinny być podstawą bezpiecznych i przewidywalnych dla wszystkich warunków rozwoju. Narzędziem tej współpracy ma być pogłębiona Europejska Polityka Sąsiedztwa.

Cześć pierwsza publikacji obejmuje wystąpienia panelistów konferencji dotyczące następujących tematów:

• wymiar wschodni polityki sąsiedztwa

• polityka sąsiedztwa jako mechanizm i narzędzie transformacji oraz pogłębionej integracji z UE

• pogłębiona współpraca i integracja z Białorusią, Mołdawią i Ukrainą: rola EPS

• Białoruś, Mołdawia i Ukraina – zmniejszanie różnic. Oczekiwania wobec polityki sąsiedztwa

• polityka Federacji Rosyjskiej wobes EPS i państw objętych polityką sąsiedztwa.

Cześć drugą publikacji stanowią analizy ekspertów z Polski, Holandii, Niemiec, Rumunii, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Publikacja została wydana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber