Asset-Herausgeber

Einzeltitel

Літня школа "Фінансові аспекти низьковуглецевої економіки"

З 25 до 29 серпня 2015 року в передмісті м. Києва (заміський комплекс “Княжий двір”) за організаційної та фінансової підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні та його керівника пані Г. Бауманн відбулася перша міжнародна літня школа "Фінансові аспекти формування низьковуглецевої економіки".

Asset-Herausgeber

Співорганізаторами даного заходу виступили консалтингова компанія BFSE LLC., ГО "Вільна енергія" та Наукове товариство та кафедра фінансів ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".

В перший день з привітальним словом виступили пані Г. Бауманн та А. Гонта - голова консалтингової компанії BFSE LLC та О. Сущенко – голова Наукового товариства, доцент кафедри фінансів ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”. У своїх промовах вони засвідчили актуальність теми літньої школи та вказали на необхідність формування низьковуглецевої економіки в Україні з урахуванням досвіду Німеччини.

Наступним доповідачем був Я. Айтце – координатор з питань енергетичної політики, політики зміни клімату та захисту навколишнього середовища Фонду Конрада Аденауера. Доповідь була присвячена питанням взаємодії фінансового ринку та ринку карбону, оскільки викиди ПГ (парникових газів) з точки зору компаній та інвесторів є привабливим активом і основою для формування наступної “бульбашки”. В додаток до цього А. Гонта у своєму виступі, присвяченому питанням фінансів навколишнього середовища, визначив історичні передумови та основних науковців, які сприяли формуванню нового напрямку економічної теорії та ринку торгівлі дозволами на викиди ПГ.

Другий день роботи школи розпочався з лекцій А. Гонти ("Історія становлення та основні етапи розвитку світового ринку торгівлі шкідливими викидами) та М. Морданя (незалежний експерт з питань зміни клімату), який висвітлив особливості застосування вуглецевого податку та ринкових механізмів протидії зміні клімату, доповів про особливості операцій з моніторингу та верифікації викидів ПГ. П. Масюков (незалежний експерт з питань зміни клімату) у своєму виступі наголосив на необхідності формування інфраструктури фінансового ринку, яка дозволить ефективно функціонувати ринку торгівлі дозволами на викиди ПГ. Обидва доповідачі зазначили, що імплементація відповідних директив ЄС, які передбачені Угодою про Асоціацію між Україною та Євросоюзом, стане важливим кроком на шляху формування необхідного інструментарію для функціонування низьковуглецевої економіки.

На початку третього робочого дня школи учасники мали можливість отримати важливу інформацію стосовно особливостей формування низьковуглецевої економіки в Німеччині та Китаї від д-ра І. Довбішук, професора Університету м. Бремен (Німеччина). З метою закріплення отриманих під час лекції знань учасники школи були поділені на малі групи, в яких здійснили SWOT-аналіз процесу формування низьковуглецевої економіки в Україні. Наприкінці третього робочого дня О. Сущенко у своїй доповіді висвітлив основні аспекти формування, реалзації стратегії та тактики використання фіскальних та фінансових інструментів, призначених для формування економіки з низьким вмістом вуглецю. В черговий раз було наголошено на необхідності імплементації відповідних нормативно-правових актів, визначених в Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (Додаток ХХХ до Угоди). Особливості обліку дозволів на викиди ПГ знайшли своє відоображення в лекції О. Любящевої, яка продемонструвала наявність численних проблем та дискусійних питань, пов’язаних з відображенням таких дозволів в балансі та інших внутрішніх документах компаній.

Четвертый день роботи школи розпочався з доповіді А. Кітури - експерта компанії EY, який розповів учасникам заходу про інституційні аспекти формування низьковуглецевої економіки та досвід компанії в реалізіації пов’язаних проектів. Наступна доповідь Сущенко О. була присвячена особливостям застосування принципів ESG (Enviornmental, Social and Governance) світовими компаніями, їх зв’язку з кредитним ринком та ринком похідних цінних паперів (зокрема CDS - Credit Default Swaps). Логічним завершенням робочого дня була робота над фінальними проеками, їх презентація та подальше обговорення учасниками літної школи.

В останній день роботи літньої школи відбулося урочисте засідання за учасні організаторів та учасників заходу. Під час цього засідання було висловлено готовність продовжити започатковану традицію і зустрітися наступного року в такому ж форматі. Учасники заходу отримали сертифікати про успішне закінчення літньої школи, а організатори - сертифікати подяки за проведення заходу на високому рівні.

Проведений захід продемонстрував важливість та необхідність формування економіки з низьким вмістом вуглецю в Україні, дозволив учасникам літньої школи обмінятися знаннями та досвідом, визначити необхідні інструменти та заходи, які дозволять досягти поставленої мети і знизити вміст вуглецю у виробленому суспільному продукті.

Учасники та організатори літньої школи висловили одностайну думку стосовно необхідності проведення подібного заходу на постійній основі із залученням більшого кола учасників та фахівців з різних країн світу.

До нової зустрічі в наступному році!

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber