Εκδότης Αντικειμένων

UN Photo / Jean-Marc Ferré

Γεγονότα χωρών

Genfer Großwetterlage

του Dr. Olaf Wientzek, Sarah Ultes, Cedric Amon, Dr. Anja Maria Rittner, Lea Simon

Entwicklungen in den Genfer Internationalen Organisationen Ende April bis Mitte Juli 2023

Die „Genfer Großwetterlage“ wirft in unregelmäßigen Abständen einen Blick auf ausgewählte Entwicklungen der in Genf ansässigen internationalen Organisationen.

Εκδότης Αντικειμένων

Traditionell sind die Monate vor Sommerbeginn im internationalen Genf geschäftig: Neben der Weltgesundheitsversammlung (WHA) finden auch die wichtigste jährliche Konferenz der ILO, die Internationale Arbeitskonferenz und eine Sitzung des UN-Menschenrechtsrats statt. Hinzu kam Anfang Juli auch der jährliche Gipfel zu Künstlicher Intelligenz. Besorgniserregende Zahlen veröffentlichte das UN-Flüchtlingshilfswerk in seinem jährlichen Bericht, mahnende Worte kamen auch von der WMO. In mehreren Organisationen stand die dramatische Situation im Sudan im Fokus. Parallel laufen Vorbereitungen für wichtige Meilensteine des kommenden Jahres: In der WHO gab es bei den Diskussionen zum Pandemievertrag erste Bewegungen, bei der WTO schreiten mit Blick auf die Ministerkonferenz im kommenden Jahr kritische Dossiers in unterschiedlichem Tempo voran.

 

Lesen Sie den gesamten Bericht hier.

Εκδότης Αντικειμένων

άτομο επαφής

Dr. Olaf Wientzek

Olaf Wientzek bild

Leiter des Multinationalen Entwicklungsdialogs Brüssel

olaf.wientzek@kas.de +32 2 669 31 70

comment-portlet

Εκδότης Αντικειμένων

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung εκπροσωπείται σε περίπου 70 χώρες στις πέντε ηπείρους με δική του γραφείο. Οι ξένοι εργαζόμενοι εκεί μπορούν να στέλνουν ειδήσεις,σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις, από την χώρα διορισμού τους, που αποκτούν από πρώτο χέρι. Στα "γεγονότα χωρών" προσφέρουν στους χρήστες της ιστοσελίδας του Konrad-Adenauer-Stiftung αποκλειστικές αναλύσεις, πληροφορίες και εκτιμήσεις.