Συνεισφορές εκδηλώσεων

KAS

Die Qual der Wahl

Politische Partizipation im Nahen Osten und Nordafrika in den 2020er Jahren

Vertreter von politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Experten und KAS-Stipendiaten aus dem Nahen Osten und Nordafrika kamen in Berlin zusammen, um über Parteipolitik und soziale Bewegungen, politische Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement in ihren Ländern und der Region zu diskutieren.

Christian Thiel

Adenauer Konferenz 2022: Zeitenwende für Europa

Eröffnungsrede mit Botschafter und KAS-Fellow Dr. Christoph Heusgen über die Rolle Deutschlands vor dem Hintergrund der schwersten Sicherheitskrise in Europa seit Jahrzehnten.

Anlässlich der X. Adenauer-Konferenz am 19. Mai 2022 diskutierten Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft, Militär und Gesellschaft über die Implikationen des Angriffskriegs Russlands für Deutschland und Europa, die Zukunft der euroatlantischen Sicherheitsarchitektur, die strategischen Herausforderungen einer russisch-chinesischen Allianz für den Westen sowie über hybride Bedrohungen für unsere demokratischen Gesellschaften.

KAS/Katharina Haack

Gegenwärtige Erinnerung: Adenauer im Bild

Bericht über die Feierstunde am 11. Mai 2022

Im Rahmen einer Feierstunde wurden am 11. Mai 2022 die vor der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung aufgestellte Kopfplastik eingeweiht und der neue Bildband vorgestellt.

KAS

Felicitas Hoppe zu Gast beim 11. studio online der KAS

Zerfledderter Mythos

Was haben die Nibelungen im Stummfilm zu sagen? Welche Rollen spielen heute Helden? Und wie kommen Gewalt und Krieg in die europäische Geschichte?

KAS

Prag – Die Stadt an der Moldau

Politische und kulturelle Streifzüge vom 3. bis 6. April 2022

KAS

Zagreb – Rijeka – Trieste – Lubiljana

Europa im Kleinen vom 28. April bis 5. Mai 2022

Reservistenverband/Florian Rode

Die Zukunft der Reserve

Inwieweit bedingen sich Resilienzen und Vielfalt in der Gesellschaft und ihren Streitkräften?

Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine muss sich Deutschland wieder mit Fragen der Verteidigung und Wehrhaftigkeit beschäftigen. Es bedarf einer neuen Form von Resilienz und strategischer Kultur. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei den Reservistinnen und Reservisten und ihrem Beitrag in der Gesellschaft zu.

KAS

Zeitenwende: “Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen”

Das Promotionskolleg Sicherheit und Entwicklung im Gespräch mit KAS-Fellow und Topdiplomat Dr. Christoph Heusgen über notwendige Veränderungen in der deutschen Außenpolitik

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine stellt einen fundamentalen Angriff auf die regelbasierte Weltordnung dar. Zu den sich daraus ergebenden Herausforderungen sprach das „Promotionskolleg Sicherheit und Entwicklung im 21. Jahrhundert“ mit dem neuen Chef der Münchener Sicherheitskonferenz und Topdiplomaten Dr. Christoph Heusgen. Deutlich wurde, dass Deutschland den Folgen dieses Krieges und anderen Begleiterscheinungen auf Dauer Rechnung tragen muss.

KAS

Die deutsche Wirtschaftspolitik in der Krise

Antworten auf der Jubiläumsfeier des Promotionskollegs Soziale Marktwirtschaft

Mehr als 40 Absolventinnen und Absolventen, über 10 Jahre, ein Thema: Das Promotionskolleg Soziale Marktwirtschaft feierte nun sein Jubiläum. In Anwesenheit des wissenschaftlichen Beirats sowie zahlreicher Altstipendiatinnen und Altstipendiaten diskutierten die aktuellen Geförderten mit den Professorinnen und Professoren über aktuelle Herausforderungen für die Soziale Marktwirtschaft. Prof. Dr. Lammert, Vorsitzender der Stiftung, dankte dem langjährigen Leiter des Kollegs, Prof. Dr. Rolf Hasse, sowie der Referentin Elvira Giebel-Felten, die ebenfalls nach langjähriger Arbeit für das Kolleg, ihren Abschied feierte.

„Nachhaltigkeit ist unser Ding!“

Ein Navigator für den Wandel durch Innovation

Zur Präsentation der Publikation "Navigator Nachhaltigkeit. Wandel durch Innovation" setzt Andreas Jung MdB in einer Grundsatzrede Nachhaltigkeit und Christdemokratie in den aktuellen weltpolitischen Kontext.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.