Συνεισφορές εκδηλώσεων

Honeckers Erben – Die Wahrheit über die Linke

Das Interesse an der Auftaktveranstaltung zur Redner-Tour „20 Jahre Deutsche Einheit“ mit dem Historiker, Publizisten und Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe war unerwartet hoch. Die öffentliche Diskussion im Anschluss an den Abendvortrag über „Honeckers Erben – Die Wahrheit über die Linke“ im Beethoven-Haus in Bonn wurde durch zahlreiche Wortmeldungen ausgesprochen lebhaft geführt.

Horizonte erweitern

Media-Management-Workshop, 1. - 4. 10, 2003, Kapstadt

Media Convergence war das Thema des zweiten Media-Management-Workshop der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kapstadt. Vom 01. bis zum 04.Oktober diskutierten 24 Medien-Manager aus neun Ländern des südöstlichen Afrika und aus Deutschland die Chancen und Risiken von Expansionen in neue Medienfelder.

How to Save the Two State Solution

On June 27, 2007 the joint KAS-IPCRI Israeli-Palestinian Strategic Thinking and Analysis Team (STAT) met for a day long conference at the Konrad Adenauer Conference Center in Jerusalem. The STAT team develops ideas through the process of consensus building by reflecting the opinions and ideas of Israeli and Palestinian scholars, politicians and journalists.

Ich trage einen Traum in meinem Herzen

von Souher Nassabieh

Gewinnerbeitrag des Kreativwettbewerbs „Islamisches Leben in Deutschland“

Ideen aus dem Widerstand und deren Fortwirken in der praktischen Politik

Reden zum 60. Gründungsjahr der CDU Deutschlands - 24. Mai 2005

Mit der Veranstaltung "Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus und die Wurzeln christlich-demokratischer Politik" vom 24. 5. 2005 in Berlin gefasste sich die Stiftung mit den Wurzeln und der Geschichte der CDU. U.a sprachen Dr. Annette Schavan - Ministerin für Jugend, Kultus und Sport des Landes Baden-Württemberg, Staatsminister a.D. Prof. Dr. Hans Maier, Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg MdB, Marlene Lenz u.a.

Ideen für Familienförderung und Bürgerbeteiligung

Der kommunalpolitische Arbeitskreis der Konrad-Adenauer-Stiftung unter Leitung von Dr. Michael Borchard (Leiter der Hauptabteilung Politik und Beratung) und Professor Raimund Wimmer hat sich in seiner Sitzung am 10. Oktober 2008 mit innovativen Konzepten zur Familienförderung und für mehr Bürgerbeteiligung in den Kommunen beschäftigt.

Ideengeschichte der Christlichen Demokratie

Neuntes Treffen der Veranstaltungsreihe der Abteilung Zeitgeschichte

„Was heißt heute christlich demokratisch?“ Dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat sich die Veranstaltungsreihe zur Ideengeschichte der Christlichen Demokratie der Abteilung Zeitgeschichte zum Ziel gesetzt. Mehr als 40 Interessierte waren der Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung gefolgt, um sich mit der Frage zu befassen, was „Gemeinwohl“ für unsere Gesellschaft und für die Politik der Christlich Demokratischen Union konkret bedeutet.

II. Deutsch-tschechisches Parlamentariertreffen in Berlin

Die deutsch-tschechischen politischen Beziehungen erleben derzeit einen Boom. Die Zusammenarbeit auf Regierungsebene wurde durch den „Strategischen Dialog“ ausgebaut, der im Juli 2015 von den Außenministern Deutschlands und Tschechiens unterschieben wurde. Auch die Regierungserklärungen beider Staaten erwähnen explizit das andere Land.

Il Palazzo Enciclopedico

55. Biennale in Venedig

24 Stipendiaten der Begabtenförderung der KAS hatten die Möglichkeit, sich bei der 55. Biennale in Venedig mit den aktuellen Strömungen der Gegenwartskunst auseinanderzusetzen und darüber untereinander und mit Experten zu diskutieren. Das von fünf Stipendiaten in Zusammenarbeit mit der KAS organisierte Initiativseminar bot die Gelegenheit zur Besichtigung der aktuellen Ausstellungen im Zentralpavillon der Biennale und im Gelände des historischen Arsenals sowie in zahlreichen nationalen Pavillons.

Illegale Migration

Flüchtlingsströme von Afrika in die nördlichenMittelmeeranrainerstaaten sind nichtnur in Europa immer wieder Gegenstandöffentlichen Debatten, sondern auch inÄgypten in der politischen Diskussion präsent.Die KAS Ägypten veranstaltete dahererstmals in Zusammenarbeit mit dem EgyptianDemocratic Institute (EDI) einen Workshop,um die Debatte aufzugreifen und Reformvorschlägezu erarbeiten.

σχετικά με αυτή τη σειρά

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung, τα εκπαιδευτικά του έργα, τα εκπαιδευτικά του κέντρα και τα γραφεία του στο εξωτερικό προσφέρουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εκδηλώσεις σε διαφορετικά θέματα. Με επιλεγμένα συνέδρια, συναυλίες, συμπόσια, κ.λπ., σας ενημερώνουμε σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα αποκλειστικά για εσάς στην ιστοσελίδα www.kas.de. Εδώ θα βρείτε εκτός μιας περίληψης του περιεχομένου και πρόσθετο υλικό, όπως φωτογραφίες, ομιλίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις.

πληροφορίες παραγγελίας

εκδότης

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.