Εκδότης Αντικειμένων

Διάσκεψη

erfolgreich. politisch. bilden.

Demokratie-Kongress

Unter dem Motto „erfolgreich. politisch. bilden.“ diskutieren Persönlichkeiten aus Politik, Medien sowie aus schulischen und außerschulischen Trägern der Politischen Bildung darüber, welche Zielsetzungen Politische Bildung in Zukunft verfolgen muss.

Εκδότης Αντικειμένων

Λεπτομέρειες


Weitere Informationen finden Sie in unserem Veranstaltungsportal.

Εκδότης Αντικειμένων

προσθήκη στο ημερολόγιο

τόπος συναντήσεως

Berlin, Hotel InterContinental

ηχεία

  • Prof. Dr. Bernhard Vogel
    • Prof. Dr. Norbert Lammert
    • Dr. Melanie Piepenschneider
    • Bernd Lüdkemeier
    • Thomas Krüger u.a.

δημοσίευση

Kurzinterview mit Bundestagspräsident Prof. Norbert Lammert
διαβάστε τώρα
Keine Zukunft ohne Jugend: Zukunftsforum zur politischen Bildung
διαβάστε τώρα
Mut zum Event: Im Forum II des Demokratie-Kongresses stellen Experten ihre Vision für die politische Bildung vor
διαβάστε τώρα
Unterwegs auf dem „Markt der Möglichkeiten“
διαβάστε τώρα
Scharnier zwischen Theorie und Praxis: Bundestagspräsident Lammert betont Bedeutung der politischen Bildung
διαβάστε τώρα
Viele Baustellen – viele Bauarbeiter: Akteure der politischen Bildung diskutieren über Lösungen aus der derzeitigen Krise
διαβάστε τώρα
erfolgreich.politisch.bilden: Faktensammlung zum Stand der Politischen Bildung in Deutschland: Band 4 - 2., überarbeitete und erweiterte Auflage
διαβάστε τώρα
επαφή

Juliane Diel

Juliane Diel bild

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων

παρέχεται από

Büro Bundesstadt Bonn