Seminar

Chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy sự sự trao đổi và hiểu biết mang tính học thuật về chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc giữa các học giả Việt Nam và quốc tế.
Add to the calendar

Venue

Diplomatic Academy of Vietnam
69 Chua Lang Street, Dong Da District,
Hanoi
Vietnam
Zur Webseite

Alternative venue

Hanoi

Arrival

Speakers

 • GS. Odd Arne Westad
  • Đại học Harvard
   Contact

   Michael Winzer

   Michael Winzer bild

   Leiter des Auslandsbüros Ungarn/Budapest

   michael.winzer@kas.de +36 1 487 5010 +36 1 487 5011
   Talk series China's Policy 2
   Talk series China's Policy 5
   Talk series China's Policy 4
   Talk series China's Policy 3
   Talk series China's Policy 1

   Partner