Einzeltitel

Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2022)

Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Институтот за демократија Социетас Цивилис од Скопје ви го претставуваат истражувањето “Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската унија (2014-2022)” на авторот Иван Дамјановски

Фондацијата Конрад Аденауер  и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје во 2014 година започнаа со воспоставување лонгитудинална база на податоци за јавната поддршка на пристапниот процес и членството на Република Северна Македонија во ЕУ. Оваа база на податоци се сосредоточува на две димензии на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон ЕУ коишто се адресираат во секое годишно истражување, а чиешто мерење се ефектуира преку користење идентична батерија анкетни прашања. Ваквата акумулација на споредливи податоци го отвора патот за воспоставување посериозни лонгитудинални анализи на поддршката за членството на Северна Македонија во ЕУ. Притоа, како надополнување на овој унифициран дизајн, секое годишно истражување понатаму го испитува и јавното мислење за евроинтеграцискиот процес, низ призма на актуелни теми специфични за конкретни временски периоди.

На почеток

Контакт

Daniel Braun

Daniel Braun

Официјален претставник на канцеларијата за Северна Македонија и Косово

daniel.braun@kas.de +389 (2) 3217075 +389 (2) 3217076
Контакт

Sandra Koljackova

Ansprechpartner Mazedonien

Програмски менаџер

sandra.koljackova@kas.de +389 2 3217 075