Einzeltitel

Повик за трудови за 63. издание на списанието “Политичка мисла”

“Политичка мисла” е списание за политички и општествени теми. Меѓународниот уредувачки одбор објавува повик за трудови за 61. издание на списанието во полето на политички дијалог и култура, предизвици од областа на Европа, надворешни актери, иновација и безбедност.

Меѓународниот уредувачки одбор на списанието Политичка мисла објавува:


Повик за трудови

 

“Политичка мисла” е списание за политички и општествени теми. Меѓународниот уредувачки одбор објавува повик за трудови за 63. издание на списанието во полето на Европа, надворешни актери, иновација и безбедност. Заинтересираните автори може да ја обработат темата од македонска, регионална или меѓународна перспектива.

 

Краен рок за доставување на целосниот труд е 28. Ноември 2021. Трудовите може да бидат доставени на македонски и англиски јазик. Сите трудови кои ќе бидат прифатени ќе бидат предмет на академски преглед.   

 

Сите текстови треба да се во склад со стандардите за публикување трудови на списанието “Политичка мисла”.

 

Трудовите да се достават по емаил до: Sandra.Koljackova@kas.de 

 

Уредувачки одбор на

“Политичка мисла”

На почеток

Контакт

Daniel Braun

Daniel Braun

Официјален претставник на канцеларијата за Северна Македонија и Косово

daniel.braun@kas.de +389 (2) 3217075 +389 (2) 3217076
Контакт

Sandra Koljackova

Ansprechpartner Mazedonien

Програмски менаџер

sandra.koljackova@kas.de +389 2 3217 075