Einzeltitel

Прирачник за локални избори во Република Северна Македонија 2021 година

Второ дополнето издание

КАС и Институтот за демократија Социетас Цивилис од Скопје (ИДСЦС) го подготвија второто дополнето издание на Прирачникот за локални избори во Република Северна Македонија 2021 година.

Прирачникот дава преглед за локалните избори 2021 година, историјата на локалните избори во земјата, изборниот систем, информации за кандидатите, резултатите, кампањата, финансиите и оценките од набљудувачите на изборите.

Електронското изданието на прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик.

Сите претходно подготвени прирачници за локални, парламентарни и претседателски избори може да се најдат на веб-страницата Изборна архива.

На почеток

Контакт

Daniel Braun

Daniel Braun

Официјален претставник на канцеларијата за Северна Македонија и Косово

daniel.braun@kas.de +389 (2) 3217075 +389 (2) 3217076
Контакт

Davor Pasoski

Ansprechpartner Mazedonien

Програмски менаџер

davor.pasoski@kas.de +389 2 3217 075