Veranstaltungsberichte

РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2018

Идентитет, миграции и новата безбедноста агенда во Европа

Од 5 до 7 јуни во Охрид, КАС во соработка со Факултетот за безбедност-Скопје и Центарот за истражување и креирање политики ја организираше регионалната Летна школа за безбедност 2018. Проектот е поддржан од „Вилфред Мартенс“ Центарот за европски студии од Брисел.

Главната тема на овогодинешната Летна школа беше "Идентитет, миграции и новата безбедноста агенда во Европа". На летната школа учество земаа 35 студенти од Македонија, Грција и Бугарија кои разменуваат мислења и ставови на теми поврзани со бегалската криза и тоа: Справување со бегалските движења и ефикасна гранична контрола, Радикализацијата како безбедносен предизвик и Политичката и економската стабилност на земјите од регионот како предуслов за ефикасно справување со кризи.

Предавањата и работилниците за време на Летната школа беа реализирани од експерти од Факултетот за Безбедност во Скопје, Аристотелис Универзитетот во Солун но и Универзитетот Св.Климент Охридски од Софија. Дополнително, беше изведена симулација за справувањето со бегалците во камповите од страна на Црвениот крст на Република Македонија.

На почеток

.