Einzeltitel

"Төрийн байгуулал судлал" эрдэм шинжилгээний сэтгүүл #03

Конрад-Аденауэр-Сан нь 2018 оноос “Төрийн байгуулал судлал” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг “Төрийн байгуулалтын экспертийн зөвлөл” - ийн эрдмийн ажиллагааны хүрээнд, олон талын редакцын оролцоотойгоор эрхлэн гаргаж байна.

 Энэхүү сэтгүүл нь нийгэм, улс төр судлал, захиргааны шинжлэх ухааны салбарын эрдэмтэн судлаачдын дунд мэдээлэл солилцох, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх өргөн хүрээг хамарсан платформ бий болгон, улмаар нийгмийн практик дээр ажиллаж буй иргэдийг үүнд татан оролцуулах зорилготой. Энэ удаагийн дугаарт “Иргэний оролцоо”, “Цахим засаглал”, “Авлигатай тэмцэх асуудал” зэрэг цаг үеийн олон чухал асуудлыг хөндсөн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд хэвлэгдлээ.

эзлэх хувь

Холбоо барих

Ганзаяа Сэнгээ

Ganzaya Sengee bild

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ

zaya.sengee@kas.de +976 11 31 91 35/36 +976 11 31 91 37