Einzeltitel

Залуучуудын улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь

Судалгааны тайлан

Конрад-Аденауэр-Сан нь Нийгэм, Улс төрийн боловсрол ТББ-тай хамтарсан Монгол дахь Z-үеийнхний (1996-2012) улс төрийн оролцооны талаарх судалгааны тайланг хүргэж байна.
Залуучуудын улс төрийн оролцоо татаж авах

“Цахим эрин үеийнхэн” хэмээн тодорхойлогддог энэ үеийн иргэд нь нийгмийн сүлжээ, интернэт, өндөр технологитой зэрэгцэн өсөж байгаа нь дэлхий нийтэд шинжлэх ухааны түвшинд анхаарал татаж байгаа билээ. 2021 оны байдлаар Монгол Улсын нийт сонгогчийн 23 хувийг “Z” үеийнхэн бүрдүүлж байна. Монгол Улсад төдийгүй олон улсад сонгогчдын ирц буурч, тэр дундаа залуучуудын оролцоо багасч буй нийтлэг дүр зураг ажиглагдаж байгаа. Энэхүү судалгаагаар шинэ болон залуу сонгогчдын ирц буурч байгаа шалтгаан, дээрх сонгогчдын идэвх, оролцоог нэмэгдүүлэх талаар судлан танилцуулж байна.

Судалгааны үр дүнтэй доорх линкээр танилцана уу.

эзлэх хувь

Холбоо барих

Ганзаяа Сэнгээ

Ganzaya Sengee bild

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ

zaya.sengee@kas.de +976 11 31 91 35/36 +976 11 31 91 37