Pojedinačnepublikacije

POSLEDICE ORUŽANIH SUKOBA NA ŽIVOTNU SREDINU: IZAZOVI PRED NAMA

Studija pred vama rasvetljava temu koja se gotovo uvek zanemaruje: posledice oružanog sukoba na životnu sredinu. Čak i ako se rat na Kosovu završio 1999. godine - već pre više od dvadeset godina - i dalje se mogu videti ostaci rata.