Akademia Dziennikarstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

V edycja

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z Akademią Telewizyjną TVP zaprasza do udziału w V. edycji Akademii Dziennikarstwa w dn. 4 – 9 listopada 2018 r. w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznej Akademii jest:

„Władza IV. władzy”

Celem Akademii Dziennikarstwa jest:

 • doskonalenie warsztatu dziennikarskiego pod okiem najlepszych fachowców,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników,
 • rozwój umiejętności pracy z materiałem dziennikarskim,
 • doskonalenie sprawności technicznej obróbki materiału,
 • wzmocnienie aspektu etyki zawodowej w pracy dziennikarza.

W ramach V. edycji Akademii przewidziane są wykłady, m.in.:

• język relacji telewizyjnej,

• prawo mediów,

• podstawy montażu telewizyjnego,

• podstawy sztuki operatorskiej,

• sztuka mówienia,

oraz zajęcia warsztatowe:

• sztuka rozmowy – wywiad,

• reporter przed kamerą – stand up,

• język relacji telewizyjnej – ćwiczenia,

• trening z prompterem.

Do udziału w Akademii Dziennikarstwa zapraszamy:

 • początkujących dziennikarzy,
 • wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą w mediach audiowizualnych,
 • społecznie zaangażowanych,
 • zainteresowanych polityką europejską, w szczególności stosunkami polsko-niemieckimi.

Udział w Akademii jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu (dla osób spoza Warszawy) i wyżywienia w Warszawie w trakcie warsztatów.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • opis swoich doświadczeń w pracy z mediami ze szczególnym uwzględnieniem projektów telewizyjnych.

na adres mailowy: akademia@kas.pl w terminie do 10 października 2018 r.

Rekrutacja:

W temacie maila prosimy o wpisanie: „AD V imię i nazwisko kandydata”. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Ze względu na intensywny program szkolenia oczekujemy od wybranych kandydatów dyspozycyjności w okresie trwania warsztatów.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Dąbrowskiego 56, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjnym, oraz innych dokumentach przesłanych przeze mnie do FKA.

i udostępnionych przeze mnie poprzez podanie linków do nich, do celów procesu rekrutacji prowadzonego do udziału w projekcie, do którego obecnie aplikuję. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez przesłanie listu na adres Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, ul. J. Dąbrowskiego, 02-561 Warszawa, z dopiskiem "do Inspektora Ochrony Danych".

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych w opublikowanym ogłoszeniu o naborze do projektu piątej edycji Akademii Dziennikarstwa”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, (w tym możliwości wycofania zgody) zostały podane na końcu ogłoszenia

Poprzednie edycje:

Pierwsza edycja Akademii Dziennikarstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce odbyła się

w dn. 6-11 października 2013 r. W tygodniowym szkoleniu w Akademii Telewizyjnej TVP wzięło udział

18 uczestników z całej Polski. Tematem przewodnim I edycji Akademii był temat: „Ten obcy – odmienność w wymiarze społecznym, politycznym i kulturowym”. W drugiej edycji w dn. 29 listopada - 4 grudnia 2015 r. dominował temat „Europa w obliczu kryzysu migracyjnego”, a uczestniczyło w niej 16 dziennikarzy. Trzecia edycja odbyła się w dn. 27 listopada - 2 grudnia 2016 pod hasłem „25 lat dobrego sąsiedztwa”. Uczestniczyło w niej 16 osób. Po raz czwarty Akademię zorganizowano w dniach 12-17 listopada 2017 r. z udziałem 15 osób. Jej tematem było „Społeczeństwo obywatelskie po polsku”. Z większością absolwentów Akademii Fundacja współpracuje w dalszym ciągu.

Informacje:

http://www.kas.pl – zakładka Akademia Dziennikarstwa FKA (menu po prawej stronie)

Zapytania @: akademia@kas.pl

Hanna Dmochowska

Hanna.Dmochowska@kas.pl

Tel.: 22 845 93 35

podziel się