Akademia Polityczna FKA

Czym jest Akademia Polityczna?

Akademia Polityczna Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie jest programem szkoleń i warsztatów dla członków młodzieżowych organizacji politycznych. Od 2005 roku w Akademii wzięło udział ponad 150 osób reprezentujących m.in. Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, Forum Młodych Ludowców, Forum Młodych PiS, Forum Młodych Nowoczesnych, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej oraz Polską Radę Organizacji Młodzieżowych.

W trakcie weekendowych seminariów uczestnicy Akademii biorą udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Ponadto spotykają się i dyskutują z politykami, dziennikarzami i ekspertami z różnych dziedzin. Wśród naszych gości byli m.in. Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Kowal, Paweł Zalewski, Paweł Poncyliusz, Michał Szczerba, Paweł Świeboda, Janusz Reiter, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Zofia Posmysz i wielu innych.

Celem Akademii jest również stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy członkami różnych organizacji młodzieżowych, a także do wspólnej pracy pomimo podziałów i różnic politycznych. Bardzo ważnym elementem Akademii jest spotkanie z przedstawicielami młodzieżówek i organizacji politycznych z Niemiec.

Akademia Polityczna 2018

I seminarium: 25-27.05.2018

W pierwszej części Akademii weźmie udział 20 przedstawicieli polskich młodzieżowych organizacji politycznych, którym bliskie są wartości chrześcijańskiej demokracji. Podczas weekendowego szkolenia pod okiem kompetentnych trenerów uczestnicy poznają techniki i metody identyfikowania kluczowych problemów społecznych. Następnie uczestnikom zostaną zaprezentowane współczesne trendy i narzędzia w komunikacji społecznej, takie jak metafory, porównania, statystyki, analogie, storytelling i.in., aby mogli zbudować zrozumiały i przekonujący przekaz a tym samym przyciągnąć uwagę opinii publicznej i zyskać jej poparcie dla proponowanych przez siebie rozwiązań i podejmowanych inicjatyw.

II seminarium: 08-10.06.2018

Druga część Akademii będzie tradycyjnie platformą wymiany doświadczeń między przedstawicielami polskich młodzieżówek i przedstawicielami Junge Union z Niemiec. We wspólnej dyskusji z pewnością nie zabraknie wątków dotyczących relacji polsko-niemieckich. Zastanowimy się nad rolą młodych Polaków i Niemców w budowaniu bilateralnych relacji, a także we wspólnych działaniach w ramach Unii Europejskiej.

Jak się zgłosić?

Do udziału w tegorocznej Akademii Politycznej zapraszamy przedstawicieli Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, Forum Młodych Ludowców, Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, Forum Młodych PiS, Forum Młodych Nowoczesnych, Młodej Prawicy oraz przedstawicieli Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do zarządu swojej organizacji. Zarząd organizacji dokonuje wstępnego wyboru kandydatów i do dn. 30 kwietnia br. powinien przesłać formularze wytypowanych przez siebie kandydatów do Fundacji Adenauera. Fundacja wybierze spośród nadesłanych przez zarządy kandydatur 20 uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł od osoby (łącznie za 2 seminaria). Opłata powinna zostać wpłacona na konto własnej organizacji. Koszty podróży do Warszawy uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Fundacja Konrada Adenauera pokrywa koszty szkoleń, noclegów, wyżywienia i tłumaczenia podczas seminarium polsko-niemieckiego.

Kontakt

Agnieszka Prokocka

agnieszka.prokocka@kas.pl

tel. 22/845 93 30/31

podziel się