Wydawca treści

Inne publikacje

30 lat Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej

wydanie w jęz. niemieckim

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wsparła wydanie opracowania 30 lat Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej autorstwa prof. Jana Barcza i prof. Krzysztofa Ruchniewicza w jęz. niemieckim.

Wydawca treści

Do historycznych przezmian roku 1989 zaliczyć należy niewątpliwie także potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej. Działania na rzecz zjednoczenia Niemiec skłoniły uczestników Konferencji "2+4" do uregulowania tej kwestii. Tak więc 14 listopada 1990 r. doszło do podpisania  bilateralnego Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej.

W trzydziestą rocznicę podpisania Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, 14 listopada 2020 r., Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zorganizowały na ten temat międzynarodową konferencję. Wydana po konferencji publikacja zawiera artykuły świadków ówczesnych wydarzeń oraz obszerną dokumentację, związaną z podpisaniem samego Traktatu.

Więcej informacji na temat polskiej wersji publikacji można znaleźć na stronie Domu Wydawniczego Elipsa.

Niemiecka wersja jest dostępna na naszej stronie pod linkiem.

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

comment-portlet

Wydawca treści