Wydawca treści

Inne publikacje

Akt dobrosąsiedzki

30 LAT TRAKTATU POLSKO-NIEMIECKIEGO O DOBRYM SĄSIEDZTWIE I PRZYJAZNEJ WSPÓŁPRACY

Na 30-lecie Traktatu została wydana publikacja, w której można znaleźć poza tekstem samego traktatu, dokumenty związane z jego podpisaniem oraz analizy naukowców i ekspertów. Publikacja została przygotowana przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Konsulatem Generalnym Niemiec we Wrocławiu oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Wydawca treści

 

Podpisany 17 czerwca 1991 r. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zakończył okres ustanawiania podstaw dla bilateralnych stosunków polsko-niemieckich. Nie przypadkowo jego polityczne znaczenie mierzone jest wagą francusko-niemieckiego Traktatu Elizejskiego
(podpisanego 22 stycznia 1963 r.). „Duży” Traktat pozostaje symbolem dobrego sąsiedztwa polsko-niemieckiego.


Dzięki potwierdzonym i ustanowionym w tym Traktacie możliwościom, sąsiedztwo polsko-niemieckie wypełnione zostało treścią intensywnych relacji gospodarczych i siecią powiązań społecznych. Sąsiedztwo to ujęte zostało w mocne ramy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, które chroni i gwarantuje status podmiotów gospodarczych i prawa obywateli Unii.


Dobre sąsiedztwo polsko-niemieckie stało się „odporne” na zawirowania polityczne oraz na próby wykorzystania starych resentymentów dla doraźnych celów politycznych. Świadczy to o rzeczywistym dorobku ostatnich trzydziestu lat sąsiedztwa polsko-niemieckiego oraz
o znaczeniu „dużego” Traktatu.

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

comment-portlet

Wydawca treści