Inne publikacje

Przemówienie Prezydenta Niemiec Horsta Köhlera wygłoszonego podczas odznaczenia Hansa-Gerta Pötteringa

Udostępniamy państwu biuletyn rządu z 12 kwietnia 2010, zawierający przemówienie Prezydenta Niemiec Horsta Köhlera, które wygłosił z okazji odznaczenia Hansa-Gerta Pötteringa Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Tekst przemówienia dostępny jest w wersji niemieckiej.