Wydawca treści

Inne publikacje

TAK dla euro

Argumenty w dyskusji wokół euro oraz zarządzania kryzysem strefy euro w Niemczech

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dr Céline-Agathe Caro. Autorka tekstu jest koordynatorem ds. Polityki Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Fundacji Konrada Adenauera. Publikacja przedstawia dziewięć często powtarzanych w niemieckiej debacie wątpliwości dotyczących prowadzonej przez Rząd Federalny Republiki Federalnej Niemiec działań wobec członkostwa w strefie euro oraz prowadzonej polityki antykryzysowej i przeciwstawia je kontrargumentom. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem.

Wydawca treści

Publikacja pod wymownym tytułem "TAK dla Euro" prezentuje argumenty na rzecz funkcjonowania Republiki Federalnej Niemiec w strefie euro oraz prowadzonej polityki zarządzania kryzysem strefy euro.

Obecne w niemieckiej debacie publicznej wątpliwości dotyczą nie tylko samego pozostania Niemiec w strefie euro, kształtu Unii Walutowej, ale kwestionują prowadzoną politykę zarządzania kryzysem strefy euro. Autorka w przystępny sposób objaśnia kontrargumenty.

Mimo, że Polska nadal objęta jest derogacją, argumenty w dyskusji pozwolą zrozumieć polskiemu czytelnikowi stanowisko Niemiec, a z drugiej strony przygotować się do debaty na temat wprowadzenia euro w Polsce.

Oto lista poruszanych argumentów:

Twierdzenie 1

Wyjście ze strefy euro jest najlepszym rozwiązaniem dla Niemiec

Twierdzenie 2

Powrót do walut narodowych w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem strefy euro, stanowiłoby dla Niemiec mniejszy koszt niż finansowanie funduszy pomocowych dla tych krajów

Twierdzenie 3

Niemcy są głównym płatnikiem na rzecz strefy euro

Twierdzenie 4

Wspólna waluta nie przynosi Niemcom żadnych korzyści

Twierdzenie 5

Niemcy samodzielnie mogą lepiej reagować na aktualne i przyszłe wyzwania

Twierdzenie 6

Przezwyciężenia kryzysu europejskiego nie widać. Obecnie zajmujemy się objawami, nie dotykając przyczyn

Twierdzenie 7

Oszczędności same nie spowodują ożywienia gospodarczego, potrzebujemy ekspansywnej polityki gospodarczej

Twierdzenie 8

Potrzebujemy więcej solidarności w strefie euro, miedzy innymi poprzez emitowanie euroobligacji

Twierdzenie 9

Europejski Bank Centralny stał się źródłem finansowania państw

Zapraszamy do lektury!

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści