Wydawca treści

Inne publikacje

Biskupi niemieccy podczas drugiej wojny światowej

Słowo biskupów niemieckich z okazji zakończenia drugiej wojny światowej przed 75 laty / wydane przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Niemiec.

Z okazji 75-lecia zakończenia II wojny światowej niemieccy biskupi wystosowali jednostronny list, będący odważnym wyznaniem win. W minionych latach tradycją stały się wspólne wystąpienia i modlitwy biskupów niemieckich i polskich z okazji kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej. Na tym tle „Słowo” biskupów niemieckich wydane z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej jest czymś nowym i wyjątkowym. Zajmuje się postawą biskupów niemieckich w okresie wojny i wobec narodowego socjalizmu. Autorzy stwierdzają wprost, że Kościół w Niemczech był w tamtym okresie częścią „wojennego społeczeństwa”.

Wydawca treści

słowo biskupów niemieckich pobieranie

Ponadto w liście czytamy: „W dniu 8 maja 1945 r., wraz z kapitulacją Niemiec, skończyła się w Europie druga wojna światowa. Musiało upłynąć dużo czasu, zanim Kościół katolicki w Niemczech, a także biskupi, podjęli i samokrytycznie ocenili problem własnego uwikłania w Trzecią Rzeszę i drugą wojnę światową. Zasadniczy sprzeciw wobec narodowosocjalistycznego światopoglądu, przypominanie o męczennikach obozów koncentracyjnych i miejsc straceń oraz wsparcie biskupów udzielane własnemu narodowi przez długi czas uważane były przez większość za wystarczającą odpowiedź na pytania o współodpowiedzialność i winę z czasu wojny i narodowego socjalizmu. Dzisiaj z żalem i zawstydzeniem patrzymy na ofiary i tych, których egzystencjalne pytania w obliczu zbrodni i wojny pozostały bez należytej odpowiedzi ze strony wiary.  Z perspektywy czasu fakt, iż przez wiele lat nie widziano cierpienia i ofiary innych – nie mówiąc już o otwartych słowach – budzi szczególny wstyd.”

 

Fundacja Konrada Adenauera, która w swojej pracy odwołuje się do myśli chrześcijańsko-demokratycznej i chrześcijańskiej nauki społecznej, uznała, że „Słowo” niemieckich biskupów jest ważnym sygnałem nie tylko dla Niemców, ale także dla innych narodów, zwłaszcza tych, dotkliwie doświadczonych wojną i okupacją niemiecką. „Słowo” może być rozumiane jako gest pojednania, a także świadectwo zmian, jakie dokonały się w ciągu dekad w niemieckiej kulturze pamięci. Postanowiliśmy zatem przetłumaczyć ten dokument na język polski i udostępnić go polskiemu czytelnikowi.

podziel się

Wydawca treści

nasz zespół

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333

comment-portlet

Wydawca treści