Wydawca treści

Inne publikacje

Chrześcijaństwo - Świat - Polityka

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła

Kwartalnik poświęcony istotnym zagadnieniom społecznej myśli chrześcijańskiej. Zeszyt czwarty: prof. Aniela Dylus „Czy przegraliśmy niedzielę? O sensie świętowania”

Wydawca treści

Numer czwarty kwartalnika „Chrześcijaństwo – Świat - Polityka” poświęcony jest kwestii przeżywania niedzieli i świętowania w ogóle. Tradycja kulturowa ukształtowana w euroamerykańskiej strefie cywilizacyjnej mocno akcentowała wyodrębnienie siódmego dnia po pierwsze jako dnia wolnego od pracy, a po drugie skoncentrowanego na religijnym wymiarze święta. Tymczasem procesy sekularyzacyjne i laicyzacyjne społeczności europejskich i amerykańskich w znacznej mierze zakwestionowały nie tylko sam sposób spędzania dnia świątecznego, ale i sprowadziły go do wymiaru „czasu wolnego”, do zwykłego odpoczynku zamiast odpoczynku w Bogu. Co więcej, coraz bardziej widoczne sprowadzanie osoby ludzkiej do homo oeconomicus wywiera presje na traktowanie niedzieli jako dnia pracy.

Profesor Aniela Dylus rozważa niniejszą problematykę w artykule wiodącym „Czy przegraliśmy niedzielę? O sensie świętowani” w sposób spokojny, traktując jednocześnie niedzielę jako element sposobu życia właściwy człowiekowi ze względu na jego istotę, a nie tylko z powodów konfesyjnie pojmowanej religijności. Tekst porusza kwestię znaczenia niedzieli w dzisiejszych społeczeństwach oraz sposobów ochrony jej szczególnego, świątecznego charakteru.

Więcej informacji na temat kwartalnika „Chrześcijaństwo – Świat - Polityka” oraz bieżący numer w formacie pdf znajdą Państwo na stronie Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści