Wydawca treści

Inne publikacje

CZŁOWIEK W GOSPODARCE - WARUNKI ROZWOJU

Zapraszamy do lektury publikacji poświęconej tematowi Społecznej Gospodarki Rynkowej. Niniejszy tom został wydany w ramach projektu „Moralny kapitalizm w świetle globalnego kryzysu: od społecznej gospodarki rynkowej do nowych modeli zarządzania i nadzoru” realizowanego przez Fundację Konrada Adenauera i Centrum Myśli Jana Pawła II. Projekt był kontynuacją refleksji podjętej podczas seminarium Krzysztofa Nędzyńskiego.

Wydawca treści

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie cyklu spotkań poświęconych wybranym problemom współczesnej gospodarki, analizowanych w perspektywie nakreślonej przez katolicką naukę społeczną. Wspólną cechą prezentowanych w książce rozważań jest ukazanie wartości człowieka jako podstawowego ogniwa gospodarki - twórcy i aktywnego uczestnika życia gospodarczego. Jednocześnie przedstawione tu refleksje wskazują na potrzebę roztropnego zaangażowania państwa w sferę gospodarki i podejmują próbę zdefiniowania obszarów tego zaangażowania, uwzględniając jego konieczne ograniczenia.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści