Wydawca treści

Inne publikacje

Barometr Polska – Niemcy 2017

Polskie społeczeństwo o niemieckiej polityce i wzajemnych relacjach

Publikacja powstała w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Konrada Adenauera „Barometr Polska – Niemcy”.„Barometr Polska – Niemcy” jest projektem, który ma na celu regularne badanie oraz przedstawianie opinii Polaków i Niemców na temat stosunków polsko-niemieckich i wyzwań, jakie stoją przed oboma krajami.

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści