Wydawca treści

Inne publikacje

Polska-Niemcy. Partnerstwo dla Europy?

Interesy, opinie elit, perspektywy.

Publikację autorstwa Piotra Burasa poprzedzał szeroko zakrojony projekt badawczo-analityczny, na który składały się badania elit (polityków, urzędników, ekspertów) w Polsce i Niemczech. Wyniki tych badań stanowiły punkt wyjścia dla dalszych rozważań autora. Projekt zrealizowano we współpracy Fundacji Konrada Adenauera z Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wydawca treści

Tekst ilustruje zmiany jakie dokonały się we wzajemnym postrzeganiu się sąsiadujących państw oraz w metodach realizacji polityki zagranicznej opartej zasadniczo na definicji własnych interesów – różnicach, wspólnych celach i kompromisach. Kryzys i zmiany zachodzące w UE prowokują do stawiania pytań o dlasze losy integracji i roli Polski i Niemiec w tym procesie. Książka prezentuje najbardziej aktualne tematy obecne w stosunkach polsko-niemieckich: polityka wschodnia, Energiewende, polityka bezpieczeństwa, kryzys strefy euro, koncepcja unii politycznej.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści