Wydawca treści

Inne publikacje

Polacy i Niemcy - wspólnie w Europie

Przemówienie podczas konferencji "Dialog polsko-niemiecki" Fundacji Konrada Adenauera i Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie 3 listopada 2006 roku.

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści