Inne publikacje

Pokolenie A

Dodatek specjalny do Tygodnika Powszechnego

Fundacja Konrada Adenauera wsparła wydanie dodatku specjalnego w mojowym numerze Tygodnika Powszechnego, poświęconego kondycji młodego pokolenia w Polsce.

W dodatku znalazły się teksty wybitnych autorów, m.in. Marka Prawdy, dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, dr. Marca Clambacha z Instytutu Sinus, prywatnego ośrodka badań społecznych w Niemczech, Marcina Pery, koordynatora Klubów TP i autora analizy o zaangażowaniu młodych ludzi w sprawy społeczne i polityczne w Polsce.

podziel się

nasz zespół

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437