Inne publikacje

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008

W grudniu 2008 ukazał się pod redakcją dr Tomasza Kalinowskiego kolejny raport dot. atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski.

Raport opracowany został na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez IBnGR we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

Autorami raportu pod redakcją dr. Tomasza Kalinowskiego są:

Anna Hildebrandt

Tomasz Kalinowski

Marcin Nowicki

Przemysław Susmarski

Maciej Targowski.

Publikacja dostępna jest pod: www.ibngr.edu.pl

podziel się