Inne publikacje

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009

Piąty z rzędu raport gdańskiego Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową wydany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce o atrakcyjności inwestycyjnej województw i subregionów Polski.

Poprzez wyróżnienie różnych czynników, takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy,chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, czy poziom bezpieczeństwa powszechnego raport ukazuje zróżnicowanie regionów kraju. Badania uwzględniały zmieniające się preferencje inwestorów i zmiany socjoekonomiczne w poszczególnych województwach. Raport ukazał się w języku polskim, niemieckim i angielskim. Jest dostępny dla państwa w wersji PDF.

podziel się