Inne publikacje

Odważyć się na prawdziwe pojednanie

z Stephan Georg Raabe

Odwołanie się do wartości chrześcijańskich jako przesłanka do prawdziwego pojednania

Dokumentacja pochodzi z: "Tagespost. Katholische Zeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur" z 09.08.2008

Historia Polski i Nimiec jest obciążona rozbiorami, obcą władzą, wojnami światowymi, uzurpacją, przemocą, terrorem, ucieczkami, wypędzeniami i przesiedleniami, przesunięciem granic i w końcu dyktaturą sowiecką. Wspomnienia dotyczące tej historii są trudne do dnia dzisiejszego dla wielu ludzi osobiście, ale również w polityce ogrywają nieustannie znaczącą rolę.

podziel się