Wydawca treści

Inne publikacje

Wolność dla Białorusi

„Białoruś jutrzejsza będzie inna niż Białoruś dzisiejsza”

IV zeszyt serii „Raporty Fundacji Konrada Adenauera” zawierający wykłady sekretarza generalnego CDU Ronalda Pofalli wygłoszone podczas niemiecko-białoruskiego forum oraz na otwarciu konferencji Fundacji Konrada Adenauera poświęconej Białorusi

Wydawca treści

Sekretarz Generalny Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec (CDU), Ronald Pofalla, w ostatnich latach wielokrotnie odwiedzał Białoruś, gdzie spotykał się głównie z przedstawicielami opozycji i organizacji społecznych. Niniejsza publikacja zawiera jego dwa wykłady, które wygłosił w Mińsku podczas niemiecko-białoruskiego forum 9 listopada 2006, w 17-tą rocznicą upadku muru berlińskiego oraz na otwarciu konferencji Fundacji Konrada Adenauera poświęconej Białorusi 26 czerwca 2007 w Berlinie. Wystąpienia te poruszają bezpośrednio problem dyktatury na Białorusi, a jednocześnie wyrażają nadzieję na lepszą przyszłość budowaną zgodnie z zasadami polityki chrześcijańsko-demokratycznej.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści