Wydawca treści

Inne publikacje

Europa uda się wspólnie?

Polska polityka europejska w okresie przewodnictwa Niemiec w UE

Wydawca treści

42-stronicowa analiza Piotra Burasa, politologa i eksperta ds. Niemiec, poprzedzona wstępem Stephana Raabe i Eugeniusza Smolara, wydana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Analiza dotyczy kwestii reform w Unii Europejskiej, a także polityki energetycznej i wschodniej. Pytanie, czy Polska i Niemcy znalazły się „na przeciwległych biegunach”, jest punktem wyjścia do podsumowania rozważań o obecnych relacjach między oboma państwami.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści