Inne publikacje

Gratulacje w Sejmie z okazji Dnia Zjednoczenia Niemiec

Oświadczenie Marka Krząkały w Sejmie

Oświadczenie posła PO Marka Krząkały w Sejmie w nocy z 2 na 3 października 2008 r.

6 kadencja, 23 posiedzenie, 2 dzień (02-10-2008)

Oświadczenia.

Poseł Marek Krząkała:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj, a właściwie jutro, bo do północy zostało 35 minut, czyli 3 października, mija kolejna rocznica zjednoczenia Niemiec. 18 lat temu naród niemiecki zadecydował, że potrzeba Niemcom jedności. Polska i Polacy, sami będąc w samym środku przemian zapoczątkowanych w roku 1989, mając w pamięci tragiczne zaszłości okresu II wojny światowej, obserwowali przemiany zachodzące w Niemczech z nadzieją na dobrą współpracę z sąsiadem z Zachodu, ale też z wielkimi obawami. Decyzje Polaków z czerwca 1989 r. o daniu mandatu do sprawowania rządów w wolnej Polsce ludziom ˝Solidarności˝, ale i runięcie muru pomiędzy NRD i Berlinem Zachodnim stały się momentami dla Polski i Niemiec symbolicznymi. Dwa wielkie narody w samym centrum Europy miały okazję na nowo przemyśleć swoją własną historię oraz jej skutki dla stosunków ze swoimi sąsiadami.

Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisany w listopadzie 1991 r. stworzył ramę do zamknięcia zaszłości historycznych w stosunkach polsko-niemieckich. Ponadto wytyczał kierunek na przyszłość, tworzył podstawy wzajemnej wspólnoty interesu w jednoczącej się Europie, regulował stosunki zjednoczonych Niemiec z Polską na zasadach trwałego pokoju i bezpieczeństwa oraz dobrosąsiedzkiej współpracy. Dzisiaj potrzeba nam odnowy przesłania politycznego tego dokumentu, gwarantującego silną pozycję obu państw w Europie.

W roku 2009 mija 70. rocznica wybuchu II wojny światowej, mija 20 lat od upadku komunizmu w Polsce i upadku muru berlińskiego. Niemcy będą również świętować 60-lecie powstania Republiki Federalnej Niemiec oraz uchwalenie ustawy zasadniczej. Mam nadzieję, że będzie to czas wspólnej refleksji nad trudną przeszłością, ale i czas wspólnego świętowania wydarzeń bardzo ważnych dla historii naszych narodów.

Dzisiejsze święto zjednoczenia sprawia, że nie wolno nam Polakom zapomnieć o całej hipotece trudnych bagaży przeszłości w stosunkach polsko-niemieckich. Ale też tym bardziej nie wolno nam zapominać, że wsparcie polskich dążeń do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej uzyskało właśnie w Niemczech ogromne poparcie. Po czasach polskiej solidarności mogliśmy obserwować solidarność europejską, a tym samym nową kartę w stosunkach polsko-niemieckich. Dlatego dziś nie należy sprowadzać relacji pomiędzy naszymi państwami tylko i wyłącznie do sfery konfliktu, trzeba przede wszystkim kłaść akcent na nasz sojusz w ramach NATO i partnerstwo w Unii Europejskiej. Partnerstwo zakłada bowiem rozpoznanie i pielęgnowanie tego, co dla obu krajów wspólne, co nas łączy i daje impulsy do współpracy.

Oficjalna data zjednoczenia Niemiec, najważniejsze święto państwowe naszego zachodniego sąsiada, przypomina nam w sposób szczególny, że oto Polska i Niemcy są dziś centralnymi krajami nowej, zjednoczonej Europy. To państwa budujące swój wizerunek w oparciu o wspólny system wartości, o zasady demokracji, wolności i bezpieczeństwa, w tym prowadzenia wspólnej polityki wschodniej i bezpieczeństwa energetycznego. Pamiętajmy o burzliwej przeszłości, ale żyjmy myślą o wspólnej europejskiej przyszłości. Dziękuję. (Oklaski)

podziel się